Skip to content

“Sharing Happiness” After “The Return of Eternal Happiness”

“Sharing Happiness” After “The Return of Eternal Happiness”

คุณศรีริต้า เจนเซ่น และคุณกรณ์ ณรงค์เดชนำสิ่งของจำเป็น และต้นดอกไม้จากงานเลี้ยงฉลอง มงคลสมรส ไปมอบให้ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับสถานที่

หลังจากส่งมอบดอกไม้กันเสร็จเรียบร้อย คุณตาก็พาเดินชมดอกไม้ที่คุณตาหลายท่านช่วยกันปลูก ช่วยกันรดน้ำในยามว่าง

ความสุขเล็กๆ ได้ทำบ่อยๆก็จะกลายเป็นความสุขที่ยั่งยืน สังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น

Joe Rainforest
01.03.2020


กำกับโดย: Joe Rainforest
เนื้อเรื่อง: Joe Rainforest

Most Visited

Related Posts
“Sharing Happiness” After “The Return of Eternal Happiness”
Events

“Sharing Happiness” After “The Return of Eternal Happiness”

“Sharing Happiness” After “The Return of Eternal Happiness”
Events

ฟีด ราชานุญาตบูติก

“Sharing Happiness” After “The Return of Eternal Happiness”
Events

วืดแรลลี่สันทนาการสังโฆโฮม

“Sharing Happiness” After “The Return of Eternal Happiness”
Events

เท็กซ์บริกร โค้กต้าอ่วย เคสแพกเกจ